तिनाउ-६,मस्याम,पाल्पा

९८४७०२९६१०, ९८६७१३८७५०, ९८४७४७३६०७

विद्यालय परिवार | विद्यालयका शिक्षकहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर विषय शिक्षक फोन इमेल
1 दिनानाथ भुसाल लेखा र बजारशास्‍त्र ९८४७०२८१६९
2 शिब बहादुर कार्की अर्थशास्त्र ९८४७११९२८५
3 तुलसीराम ज्ञवाली अंग्रेजी ९८४१११६४७८
4 गणेश बहादुर दर्लामी विज्ञान ९८४७०४३८६९
5 शेर बहादुर लम्तरी कम्प्युटर विज्ञान ९८५७०९०२२५
6 पृथ्वीनाथ ज्ञवाली शिक्षा, सामाजिक ९८४७०२८८०१
7 नारायण प्रसाद घिमिरे गणित ९८४७२५५४०८
8 शारदा देवी शर्मा नेपाली ९८४७१५५८४२