तिनाउ-६,मस्याम,पाल्पा

९८४७०२९६१०, ९८६७१३८७५०, ९८४७४७३६०७

हाम्राे बारेमा | वर्तमान विद्यालयको व्यवस्थापन समितीहरु