तिनाउ-६,मस्याम,पाल्पा

९८४७०२९६१०, ९८६७१३८७५०, ९८४७४७३६०७

हाम्राे बारेमा | स्थापनाकालदेखिको वर्तमानसम्मका : प्रध्यापकहरु,अध्यक्षहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर ठेगाना कार्य अवधि सम्पर्क नम्बर
1 श्री पदम बहादुर कार्की - 2019-00-00 देखि 2020-04- सम्म -
2 श्री नरेन्द्र श्रेष्‍ठ - २०१५-०९-० देखि २०१९- सम्म -
3 दयानाथ शर्मा 2020-05-01 देखि 2021-04-01 सम्म
4 श्री प्रेम प्रसाद शर्मा 2021-05-01 देखि 2021-08-01 सम्म
5 श्री लक्ष्मी प्रसाद पन्थ 2022-04-01 देखि 2022-06-01 सम्म
6 श्री कर्ण बहादुर कार्की 2025-02-01 देखि 2025-04-01 सम्म
7 प्रा डा श्री वेणी माधव ढकाल 2025-05-01 देखि 2026-03-01 सम्म
8 श्री कर्ण बहादुर कार्की 2026-04-01 देखि 2031-08-01 सम्म